Tel: +385 (0)32 337 422 | Fax: +385 (0)32 844 826 | multinorm@multinorm.hr
Košarica
RSS

Blog objave '2022' 'listopad'

E-MULTINORM - Komentari (0)
E-MULTINORM

OBAVIJEST O PROJEKTU I SUFINACIRANJU

NAZIV PROJEKTA: „E-Multinorm”; Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0089;

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

KORISNIK: MULTINORM d.o.o.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

MUL...

E-NEXUS - Komentari (0)
E-NEXUS

OBAVIJEST O PROJEKTU I SUFINACIRANJU

NAZIV PROJEKTA: „E-Nexus”; Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0044;

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

KORISNIK: MULTINORM d.o.o.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

MULTINO...