Tel: +385 (0)32 337 422 | Fax: +385 (0)32 844 826 | multinorm@multinorm.hr
Košarica

E-MULTINORM

- Komentari (0)
E-MULTINORM

OBAVIJEST O PROJEKTU I SUFINACIRANJU

NAZIV PROJEKTA: „E-Multinorm”; Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0089;

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

KORISNIK: MULTINORM d.o.o.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

MULTINORM d.o.o. je tvrtka osnovana 1998. godine čija je osnovna djelatnost projektiranje i proizvodnja visokokvalitetnih naprava, alata i uređaja za automobilsku industriju. U proizvodnim pogonima tvrtke potrebno je projektnom riješiti problem značajne potrošnje električne energije koja se koristi za proizvodne i poslovne procese tvrtke. Provođenjem projektiranih mjera, tvrtka planira postići visoku energetsku učinkovitost pogona, uz istovremeno korištenje obnovljivih izvora energije.

Ovim projektom planirane su sljedeće mjere na postizanju energetske efikasnosti i ušteda:

- u cilju korištenja obnovljivih izvora energije iz energije sunca;

A) Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca. Predviđa se izgradnja sunčane elektrane nazivne snage 499kW koja će biti spojena na razvodni ormar potrošača.

-u cilju povećanja energetske učinkovitosti;

B) Provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom/radnom procesu, koje rezultiraju smanjenju utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa – Zamjena postojećih energetski neučinkovitih strojeva u pogonu sa energetski učinkovitijim strojevima

C) Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjeta (zamjena starih svjetiljki novim, energetski učinkovitijim, u proizvodnim pogonima)

 

 CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

Cilj navedenog projekta je provedbom mjere energetske učinkovitosti i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije iz sunca smanjiti količinu isporučene energije za 72,84% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Rezultati navedenog bit će povećana količina obnovljive sunčeve energije u bruto konačnoj potrošnji u iznosu 596,240 kWh/god i ušteđena električna energija (bez OIE)  u iznosu 244.888 kWh/god.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.599.555,86 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.906.839,79 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. veljače 2018. – 01. lipnja 2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Igor Begović, direktor, voditelj projekta
Tel: +385 32 33 74 22

E-mail: multinorm@multinorm.hr

NextGenerationEU (europa.eu)

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke MULTINORM d.o.o. Financira Europska unije - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Komentari (0)