Tel: +385 (0)32 337 422 | Fax: +385 (0)32 844 826 | multinorm@multinorm.hr
Košarica

E-NEXUS

- Komentari (0)
E-NEXUS

OBAVIJEST O PROJEKTU I SUFINACIRANJU

NAZIV PROJEKTA: „E-Nexus”; Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0044;

Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

KORISNIK: MULTINORM d.o.o.

KRATAK OPIS PROJEKTA: 

MULTINORM d.o.o. je tvrtka osnovana 1998. godine čija je osnovna djelatnost projektiranje i proizvodnja visokokvalitetnih naprava, alata i uređaja za automobilsku industriju. U proizvodnim pogonima tvrtke potrebno je projektnom riješiti problem značajne potrošnje električne energije koja se koristi za proizvodne i poslovne procese tvrtke. Provođenjem projektiranih mjera, tvrtka planira postići visoku energetsku učinkovitost pogona, uz istovremeno korištenje obnovljivih izvora energije.

Ovim projektom planirane su sljedeće mjere na postizanju energetske efikasnosti i ušteda:

- u cilju korištenja obnovljivih izvora energije iz energije sunca;

A) Postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca. Predviđa se izgradnja sunčane elektrane nazivne snage 115 kW koja će biti spojena na NN razvod pogona.

-u cilju povećanja energetske učinkovitosti;

B) Ugradnja pametnih brojila i uređaja za detaljnije praćenje potrošnje električne energije

C) Provođenje tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom/radnom procesu, koje rezultiraju smanjenju utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa – Zamjena starih strojeva u pogonu sa energetski učinkovitijim strojevima.

D) Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjeta (zamjena starih svjetiljki novim, energetski učinkovitijim, u proizvodnim pogonima)

 

 CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

Cilj navedenog projekta je provedbom mjere energetske učinkovitosti i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije iz sunca smanjiti količinu isporučene energije za 209.239kWh/god.

Rezultati navedenog bit će povećana količina obnovljive sunčeve energije u bruto konačnoj potrošnji u iznosu 137.820 kWh/god i ušteđena energije (bez OIE)  u iznosu 71.419,26 kWh/god.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.241.960,92 kuna

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 3.388.425,78 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 05. studenog 2020. – 05. studenog 2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Alen Magdić, direktor
Tel: +385 32 33 74 22

E-mail: multinorm@multinorm.hr

NextGenerationEU (europa.eu)

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke MULTINORM d.o.o. Financira Europska unije - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Komentari (0)