Tel: +385 (0)32 337 422 | Fax: +385 (0)32 844 826 | multinorm@multinorm.hr
Košarica

Nabava 01 - ugovorno istraživanje

- Komentari (0)
Nabava 01 - ugovorno istraživanje

Naslov: Nabava 01 - ugovorno istraživanje

Naručitelj: MULTINORM d.o.o., Kralja Zvonimira 59A, Cerna, OIB: 93283360673

Predmet nabave je usluga ugovornog istraživanja za projekt: IP.1.1.03.0074 - Razvoj usluge računalno podržanog projektiranja tehnoloških procesa u strojnoj obradi

  • Evidencijski broj nabave: 01
  • Rok za dostavu ponuda: 1.7.2024. u 9:00 sati
  • Način dostave ponuda: putem e-maila na dario.lovretic@multinorm.hr 

U nastavku ove obavijesti dostavljamo vam dokumente 

Temeljem Priloga 04. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije", referentna oznaka Poziva: IP.1.1.03" donesena je sljedeća Odluka o odabiru:

  1. Odluka o odabiru

Komentari (0)